Galungan dan Kuningan

Galungan

 

Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan 

 

Rabu, 18 Maret 2009

 Semoga Sang Hyang Widhi Wasa

 Senantiasa menuntun dan memancarkan sinar suci-Nya kepada kita sekalian.

 

Om, Çantih, Çantih, Çantih Om